LEVSTEK (BRADÁČOVÁ), Šárka. Zjišťování a specifikace víceprací a méněprací u stavebních dodávek a prací [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11543. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Milan Šmahel.
Uložit do Citace PRO