LOSENICKÝ, Roman. Vstupní díl softwarového přijímače pro pásma VKV a UKV [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11558. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jiří Šebesta.
Uložit do Citace PRO