LIŠKA, Petr. Způsoby rekultivace tělesa skládky komunálnícho odpadů [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11576. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Novotný.
Uložit do Citace PRO