BABNIČ, Patrik. Progresivní využití neuronových sítí v telekomunikacích [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11592. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Vladislav Škorpil.
Uložit do Citace PRO