PĚNIČKOVÁ, Lenka. Hodnocení výkonnosti podniku [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11617. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Josef Veselý.
Uložit do Citace PRO