PULLER, Tomáš. Hydraulické soustavy letadel [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11626. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Karel Třetina.
Uložit do Citace PRO