ŠTĚPÁNEK, Tomáš. Měření polohy těžiště vozidla [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11657. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Ondřej Blaťák.
Uložit do Citace PRO