JIŘÍKOVÁ, Ivana. Mléčné bakterie a jejich využití [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-11-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11669. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Libor Babák.
Uložit do Citace PRO