TOBOLKOVÁ, Blanka. Vývoj vybraných doplňků stravy - klimakterium [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11673. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Jana Zemanová.
Uložit do Citace PRO