BLAŽKOVÁ, Eva. Přehled jaderných reaktorů světa [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11747. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Hugo Šen.
Uložit do Citace PRO