OTRADOVSKÝ, Tomáš. Oběžný regálový zásobník [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11781. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Kašpárek.
Uložit do Citace PRO