STRMEŇ, Milan. Aplikační možnosti termovize v elektrotechnice [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11810. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Vladimír Aubrecht.
Uložit do Citace PRO