ZÁPECA, Jan. Spínaný zdroj s digitální řídící smyčkou [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11861. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Roman Štuler Center.
Uložit do Citace PRO