LUSKOVÁ, Michaela. Návrh na zlepšení úrovně spokojenosti zákazníků [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11885. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Iveta Šimberová.
Uložit do Citace PRO