BLAŽKOVÁ, Eva. Modifikace utěsnění víka primárního kolektoru PG VVER 440 [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2012 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11898. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Hugo Šen.
Uložit do Citace PRO