PYSZKO, Pavel. Bezpečnost databází MSSQL [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11905. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Kamil Vrba.
Uložit do Citace PRO