PLUHÁČEK, Stanislav. Uplatnění marketingu v sektoru služeb [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-10-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11954. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vladimír Chalupský.
Uložit do Citace PRO