ŠVEHLOVÁ, Renata. Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Vyškov [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-11-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11983. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Luděk Mikulec.
Uložit do Citace PRO