LABOUNEK, René. Analýza souvislostí mezi simultánně měřenými EEG a fMRI daty [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12018. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Martin Lamoš.
Uložit do Citace PRO