RIEGER, Lukáš. Klimatizace kanceláří v administrativní budově [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12144. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Eva Janotková.
Uložit do Citace PRO