DVOŘÁK, Vlastimil. Klimatizace kuchyně a výdejny jídel [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12147. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Eva Janotková.
Uložit do Citace PRO