VÁLEK, Petr. Hodnocení výkonnosti podniku [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1215. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Miloš Konečný.
Uložit do Citace PRO