KAHÁNEK, Tomáš. Optické vlastnosti monokrystalického křemíku [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12153. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jiří Špinka.
Uložit do Citace PRO