PAROULKOVÁ, Eliška. Kultura organizace, návrhy na zlepšení [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-09-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12181. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Lenka Černohorská.
Uložit do Citace PRO