FORAL, Štěpán. Výměníky tepla sodík - oxid uhličitý [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12184. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Hugo Šen.
Uložit do Citace PRO