JANEČKA, Karel. Digitalizace výfukového potrubí [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-11-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12244. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce David Paloušek.
Uložit do Citace PRO