LITOCHLEBOVÁ, Soňa. Technologie výroby součásti tvářením [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2010 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12324. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Dvořák.
Uložit do Citace PRO