KOLÁŘ, Milan. Návrh tvářecího nástroje a zařízení k vystřižení podložky [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12325. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Dvořák.
Uložit do Citace PRO