KUČERA, Jonáš. Normativní požadavky na činnost zádržných systémů vozidel [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12360. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Rochla.
Uložit do Citace PRO