SÁSKA, Jakub. Brzdové systémy HPV [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12444. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Kaplan.
Uložit do Citace PRO