BLÁHA, Vladimír. Gelové polymerní elektrolyty pro superkondenzátory [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1248. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Petr Dvořák.
Uložit do Citace PRO