BRZOBOHATÝ, Tomáš. Měření emisivity vlhkých a suchých povrchů [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12539. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Milan Pavelek.
Uložit do Citace PRO