VOLRÁBOVÁ, Veronika. Analýza vybrané firmy [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12553. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Martin Pernica.
Uložit do Citace PRO