ČERNOHORSKÁ, Lea. Posouzení finanční výkonnosti firmy Tiskárna Helbich, a.s. pomocí analýzy časových řad [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12556. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Karel Doubravský.
Uložit do Citace PRO