SOUDKOVÁ, Kateřina. Slabikář grafického designu (Kniha) [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12570. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér grafického designu 1. Vedoucí práce Václav Houf.
Uložit do Citace PRO