KŘÍŽOVÁ, Michaela. Zhodnocení hospodaření obce [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1261. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Eva Lajtkepová.
Uložit do Citace PRO