SLEZÁKOVÁ, Iveta. Parní turbina s ejektorem [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1265. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Fiedler.
Uložit do Citace PRO