KŘIVDOVÁ, Helena. Filozofie zvyšování kvality v marketingu [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1267. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce František Bartes.
Uložit do Citace PRO