ČERNÁ, Radka. Analýza systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění v ČR [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12787. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Kopřiva.
Uložit do Citace PRO