RUSNÁK, Jakub. Návrh kamerového systému s průmyslovým robotem Kuka [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1279. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Tomáš Kubela.
Uložit do Citace PRO