NĚMCOVÁ, Lucie. Studium vlivu elektrolytů na stabilitu a efektivitu diafragmového výboje [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12885. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Zdenka Kozáková.
Uložit do Citace PRO