BUKÁČEK, Zdeněk. Technologie obrábění tvrdých materiálů nástroji s definovanou geometrií břitu [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12898. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Prokop.
Uložit do Citace PRO