VESELÝ, Martin. Hodnocení zabezpečení obchodních informací [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12987. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jiří Dvořák.
Uložit do Citace PRO