KOVAŘÍK, Michal. Návrh technologie výroby ohýbaného profilu pro nosné konstrukce [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13124. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Michaela Císařová.
Uložit do Citace PRO