CHLUP, Jiří. Optimalizace expedice zboží z regálového systému logistického skladu [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13148. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Miloš Šeda.
Uložit do Citace PRO