FORAL, Štěpán. Výměníky tepla Sodík - Oxid uhličitý pro JE se sodíkem chlazeným rychlým reaktorem (SFR) [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1319. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Oldřich Matal.
Uložit do Citace PRO