NAVRÁTILOVÁ, Martina. Studium sezónních změn jakosti vody ve vírské nádrži [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13203. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Hana Chocholáčová.
Uložit do Citace PRO