SEDLÁČEK, Tomáš. Palivové články [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13230. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Hejčík.
Uložit do Citace PRO