HŘEBÍČEK, Jan. Sada dveřních klik [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13247. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Josef Sládek.
Uložit do Citace PRO