OPLATKOVÁ, Hana. Žiju tarot [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13260. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. FaVU. Ateliér environmentu. Vedoucí práce Barbora Klímová.
Uložit do Citace PRO